Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2014-05-30

Warsztaty Integratorów Pakietu Asix - nowości w Asix.Evo

Warsztaty Integratorów Pakietu Asix 2014 odbyły się 22-23 maja br. w Hotelu Ameliówka w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc. Celem tegorocznego spotkania było zaprezentowanie uczestnikom wybranych zagadnień z zakresu systemu Asix, w tym: nowości funkcjonalnych pakietu, zaawansowanej konfiguracji i nowych możliwości w zakresie budowy aplikacji (m.in. aplikacji BMS w oparciu o sterowniki WAGO). Miło nam było gościć przedstawicieli firm, którzy od lat współpracują z nami w zakresie wdrażania systemów opartych na oprogramowaniu Asix SCADA, a także tych, którzy niedawno dołączyli do grona naszych Integratorów - w sumie grono to liczy już ponad 50 firm zlokalizowanych na terenie całej Polski. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za wkład w rozwój i udoskonalanie oprogramowania Asix, które od lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem i docenianiem ze strony polskich i zagranicznych inwestorów, konkurując z czołowymi systemami tej klasy.

Czwartek

Na dobry początek, w pierwszym dniu warsztatów, w dbałości o dobre relacje nie tylko na płaszczyźnie zawodowej ale i koleżeńskiej, zorganizowana została wycieczka z przewodnikiem do najstarszego sanktuarium na ziemiach polskich - Św. Krzyża: 1000-letniego klasztoru zawierającego cząstki Drzewa Krzyża Świętego i w którego podziemiach spoczywają doczesne szczątki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Program wycieczki obejmował również zwiedzanie Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego i galerii widokowej nad Gołoborzem im. profesora Romana Kobendzy.

Program szkoleniowy obejmował w tym dniu wykład nt zaawansowanej konfiguracji środowiska pracy i aplikacji, diagnostyki aplikacji i uruchamiania skryptów w odniesieniu do aplikacji Asix.Evo. W szczególności, pośród zaprezentowanych zagadnień związanych z konfiguracją znalazły się: opcje edycji diagramów; resetowanie ustawień lokalnych; użycie managera plików Asix w zakresie lokalizowania w systemie i czyszczenia ustawień lokalnych Asix.Evo, danych tymczasowych i logów aplikacji stacjonarnych / przeglądarkowych oraz zaawansowane ustawienia konfiguracyjne. Diagnostyka aplikacji objęła: diagnostykę połączeń, kanałów i archiwów, domen alarmów, skryptów i usług danych dla raportów oraz zaawansowaną diagnostykę. Pozostałą część czwartkowego bloku szkoleniowego wypełniły indywidualne rozmowy w ramach punktu "Askom do dyspozycji Integratorów".

Zgodnie z coroczną tradycją pierwszego dnia spotkania odbyła się uroczysta kolacja z wręczeniem nagród dla wyróżniających się Integratorów. Z przyjemnością donosimy, że pośród tegorocznych laureatów nagród wręczanych przez firmę ASKOM znalazły się następujące firmy:

- RNT sp. z o.o. z Cieszyna - za osiągnięcie najwyższej sprzedaży licencji Asix; nagrodę w postaci tabletu Asus Transformer odebrał pan Paweł Branc;
- Efekt - Automatyka Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej - za osiągnięcie II-giej co do wartości najwyższej sprzedaży licencji Asix; nagrodę w postaci tabletu Asus Transformer odebrał pan Szymon Seget;
- Procom System S.A. z Wrocławia - za najbardziej efektowny debiut w gronie IPA; nagrodę w postaci czytnika E-Book Amazon Kindle odebrał pan Piotr Rutkowski;
- RNT sp. z o.o. z Cieszyna - za najlepszą aplikację wykonaną na bazie oprogramowania Asix; nagrodę w postaci czytnika E-Book Amazon Kindle odebrał pan Dariusz Gomola.

Piątek

Drugi dzień warsztatów przyniósł solidną porcję nowości w pakiecie Asix.

Jako pierwsze zaprezentowane zostały nowości w zakresie budowy aplikacji w technologii Evo. Pojawiło się kilka ulepszeń w zakresie ogólnych ustawień aplikacji. Nowy tryb wykonywania terminarza, zarządzanie kanałami komunikacyjnymi, możliwość opóźnienia startu aplikacji, przekazywanie domyślnych wartości parametrów z panelu do otwieranego w nim diagramu, kontrola języka aplikacji, własny ekran startowy i końcowy aplikacji, możliwość ochrony selektywnej zmiennych przed zapisem (która dopełniła proces integrowania funkcjonalności modułu AsAudit z wersją Evo pakietu Asix), nowe pozycje w ustawieniach globalnych aplikacji, kontrola aktywności użytkownika (a właściwie bezczynności, co powoduje automatyczne wylogowanie użytkownika po przekroczeniu określonego czasu bezczynności), kreator wyrażeń i akcji - to niektóre z tych ulepszeń. Znaczącej modyfikacji poddane zostały również obiekty wizualizacyjne systemu Asix.Evo - w tym, pojawił się zupełnie nowy obiekt do prezentacji położenia klapy, z możliwą parametryzacji w stopniach otwarcia (00 ... 900) lub w zakresie procentowym otwarcia (0...100%).

Naturalną konsekwencją rosnącego zapotrzebowania na systemy BMS dla inteligentnych budynków jest powstanie odrębnej wersji pakietu Asix.Evo, sprzedawanej pod nazwą Asix4Wago. Właśnie ta nowość stanowiła przedmiot kolejnego wykładu. Produkt ten spotkał się już z dużym zainteresowaniem podczas tegorocznych targów Automaticon, na których odbyła się jego premierowa prezentacja. Atutem Asix4Wago jest niewątpliwie znacznie uproszczony i skrócony proces tworzenia aplikacji BMS dla systemów opartych o sterowniki WAGO. Dzięki odpowiednio przygotowanemu kreatorowi wspomagającemu tworzenie aplikacji - aplikacja generowana jest w pięciu szybkich krokach, po których projektant otrzymuje: szkielet aplikacji z wygenerowaną bazą definicji zmiennych, zdefiniowanymi kanałami komunikacyjnymi, systemem alarmów opartym na strategii WAGO i katalogiem gotowych wzorców (wzorców wspomagających projektowanie wizualizacji systemów HVAC, umożliwiających sterowanie klimatem pomieszczenia, żaluzjami, oświetleniem i usprawniających użycie harmonogramów w oparciu o gotowe struktury SCHEDULER). Ponadto, licencja Asix4Wago jako jedyna pozwala na uruchomienie aplikacji, która zawiera bazę definicji zmiennych wygenerowaną z plików CoDeSys. Oficjalnym dystrybutorem licencji Asix4Wago jest firma WAGO ELWAG Wrocław.

Obszerną część sesji piątkowej zajął wykład na temat wykorzystania modułu AsBase w aplikacjach Asix.Evo. Program AsBase od lat jest stałym narzędziem pakietu Asix przeznaczonym do tworzenia aplikacji, których celem jest sterowana zdarzeniowo archiwizacja wybranych podzbiorów danych procesowych w bazie danych wraz z ich późniejszą analizą oraz realizacja systemu zarządzania recepturami (nastawami). Nowością jest możliwość współpracy aplikacji tworzonych w technologii Evo z programem AsBase. Współpraca ta odbywa się w sposób bardzo podobny do tego, jaki był używany w aplikacjach klasycznych. Pierwszym krokiem w przygotowaniu aplikacji jest standardowa parametryzacja aplikacji AsBase - należy zdefiniować zestawy rejestracji i/lub grupy receptur oraz zestawy zmiennych służące do wymiany danych pomiędzy AsBase’em, sterownikami PLC oraz aplikacją Asix.Evo. Współpraca pomiędzy aplikacją Asix.Evo a AsBase obejmuje następujące obszary: wyświetlanie rejestrowanych danych bezpośrednio na diagramach; przeglądanie, edycja i ładowanie receptur (nastaw) bezpośrednio z diagramów i przetwarzanie danych AsBase w skryptach. W czasie wykładu bliższej analizie poddane zostały akcje operatorskie służące do współpracy z programem AsBase oraz obiekt Tabela Asbase umożliwiający wyświetlanie danych pochodzących z bazy AsBase w postaci typowej tabeli.

Jednym z elementów pakietu Asix dynamicznie rozwijającym się jest również narzędzie do graficznej prezentacji danych - AsTrend. Na warsztatach zaprezentowane zostały zmiany, jakie zaszły w tym programie w ostatnim czasie: zwiększono jego elastyczność, poszerzono możliwości oraz wprowadzono liczne ulepszenia. Większa elastyczność to przede wszystkim: możliwość jednoczesnej obsługi maksymalnie 3 wykresów z funkcją kopiowania i przenoszenia przebiegów między wykresami; pełna obsługa dokowania okien wykresów dodatkowych, legendy, tabeli i schowka okresów; a także możliwość wykonywania wybranych operacji edycyjnych na wielu przebiegach jednocześnie. Nowe możliwości otwierają przed użytkownikiem m.in.: nowe rodzaje przebiegów pobierające wartości z programów AsBase i AsLogger; etykiety wartości wyświetlane zamiast wartości liczbowych dla osi pionowej, wykresu, legendy, tabeli, eksportu danych; czy akcja AsTrend z opcjami: dodania przebiegu do już otwartego trendu, zmiany okresu lub zmiany położenia okna. Pośród licznych ulepszeń znalazły się zmiany dedykowane zwolennikom urządzeń mobilnych: pełne wsparcie dla skalowania UI w Windows 8; zmniejszone okienka dialogowe; wykrywanie w systemie obsługi dotyku i włączenie większych elementów UI, większej tolerancji kliknięcia itp.; wsparcie dla gestów (przesuwanie okresu, zmiana/zoom okresu) oraz klawiatura ekranowa.

Merytoryczną część tegorocznych warsztatów zakończył wykład poświęcony tematyce konfiguracji najpopularniejszych internetowych przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo. Z pewnością temat ten zainteresuje wszystkich tych użytkowników, którzy z różnych względów nie ograniczają się wyłącznie do korzystania z przeglądarki Internet Explorer. Najnowsze wersje aplikacji Asix.Evo, publikowane na serwerze IIS w technologii XBAP mogą być teraz uruchamiane z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera.

Warsztaty zakończone zostały wspólnym obiadem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłorocznych warsztatach Integratorów Pakietu Asix !

Prezentacje (zapisane do formatu plików PDF) ujęte w programie Warsztatów 2014 znajdą Państwo w załączonym poniżej pliku ZIP:

 Warsztaty IPA 2014 - prezentacje  (9,7 MB)