Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
  • 2016-05-25

Sprawozdanie z warsztatów IPA 2016 - nowości w Asixie

Tegoroczne warsztaty Integratorów Pakietu Asix odbyły się w dniach 12-13 maja w Hotelu Lenart w Wieliczce. To już XIV edycja corocznych spotkań organizowanych dla firm współpracujących z firmą ASKOM w zakresie wdrażania systemów opartych na pakiecie oprogramowania Asix. Z przyjemnością gościliśmy przedstawicieli tych firm, przybyłych w szerokim gronie liczącym 90 osób. Warto w tym miejscu wspomnieć, że warsztaty IPA stanowią ważnych punkt w corocznym harmonogramie szkoleń prowadzonych przez firmę ASKOM – stanowią ważne źródło analizy potrzeb projektantów i użytkowników aplikacji HMI/SCADA/MES opartych na systemie Asix, a także promują nowe rozwiązania nieustannie wdrażane do systemu Asix w odpowiedzi na rosnące wymagania względem tej klasy oprogramowania. Poza częścią merytoryczną warsztatów stałym punktem spotkań jest część rekreacyjno-towarzyska - w tym roku była to wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka” oraz uroczysta kolacja, w czasie której wręczone zostały nagrody dla wyróżniających się integratorów.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczęła wycieczka. Podzieleni na dwie grupy rozpoczęliśmy wyprawę do kopalni „Wieliczka” dwiema odrębnymi trasami: popularną klasyczną „trasą turystyczną” oraz bardziej emocjonującą „trasą górniczą”. Już samo zejście do kopalni okazało się podróżą w czasie o jakieś kilkadziesiąt lat wstecz do czasów, gdy w kopalni wydobywano sól. Aktualnie to tajemniczy labirynt solnych korytarzy, niezwykłych komór, pozwalających odkryć historię wielickiej kopalni. Chodniki, słone jeziora, piękne komory i kaplice budzą zainteresowanie i podziw. Trudniejsza trasa górnicza daje też sposobność zaznajomienia się z górniczym fachem, tradycjami i obrzędami, a do tego jest dość oryginalnym pomysłem na aktywne spędzenie czasu.

Po wycieczce, po zakwaterowaniu wszystkich gości do pokoi hotelowych rozpoczął się blok szkoleniowy, obejmujący dwie prezentacje. Pierwsza z nich nt zarządzania mediami energetycznymi Asix i ISYS Energy Management dotyczyła specyfiki integracji systemu ISYS z systemem Asix w zakresie zasilania systemu ISYS danymi pochodzącymi z systemu Asix celem zarządania mediami energetycznymi. Cel takiego rozwiązania to: monitorowanie i analiza danych energii i innych mediów, rozpoznanie potencjalnych oszczędności, optymalizacja przepływów procesów, poprawa korzystania z energii i innych mediów oraz redukcja kosztów.

Drugi wykład poświęcony produktowi Sydel4Asix, który integruje z systemem Asix oprogramowanie SYDEL Energia, opracowane przez firmę Technicon Sp. z o.o. z Gliwic. Jest to wyspecjalizowany moduł do kontroli zużycia mediów energetycznych z wbudowanymi funkcjami sporządzania bilansów, rozdzielników i raportów, z uwzględnieniem wszystkich możliwych układów taryfowych (w tym z historią zmian taryf cenników itp.), przekrojów czasowych, rodzajowych, własnościowych i lokalizacyjnych. Sydel4Asix w wersji podstawowej umożliwia tworzenie bilansów, raportów i zestawień na bazie danych dostarczanych z systemu Asix. Moduł zawiera serwer danych i licencję pierwszego klienta. Sydel4Asix w wersji PRO jest rozszerzeniem wersji podstawowej o uzupełnianie danych o tzw. odczyty "ręczne" liczników, dane zryczałtowane oraz agregaty wszystkich typów danych (bogaty zestaw funkcji algebraicznych, logicznych i specjalistycznych) oraz posiada zaimplementowane tablice termodynamiczne.

Podczas uroczystej kolacji, zamykającej pierwszy dzień warsztatów, odbyło się uroczyste uhonorowanie firm integratorskich nagrodami wg następujących kategorii:
- osiągnięcie najwyższej sprzedaży licencji Asix w roku 2015 - nagrodę otrzymała firma RNT Sp. z o.o. z Cieszyna;
- osiągnięcie najwyższej sprzedaży licencji Asix w roku 2015 (II miejsce) – nagrodę otrzymała firma Eltel Sp. z o.o. z Katowic;
- długoletni wkład we wdrażanie systemów Asix – nagrodę otrzymała firma PLC-Control s.c. z Krakowa;
- najlepsza nota aplikacyjna opisująca wdrożenie w oparciu o system Asix – nagrodę otrzymała firma PKiMSA Carboautomatyka S.A. z Tychów. (zobacz więcej...

Sesję piątkową otworzył wykład nt nowości w systemie Asix.Evo. Pośród licznych zmian rozszerzających funkcjonalność pakietu uwagę zwrócono m.in. na nowy obiekt wizualizacyjny Tabela danych, umożliwiający wyświetlanie w postaci tabelarycznej na diagramie synoptycznym danych z dowolnej bazy danych serwera MS SQL. Kolejną nowością znacznie rozszerzającą możliwości w zakresie projektowania efektownych i złożonych menu diagramów synoptycznych jest pojawienie się obiektu Lista rozwijana, który pozwala budować hierarchiczne dynamiczne listy wyboru o strukturze drzewiastej. Dużą zmianą dla użytkowników raportów skryptowych jest integracja raportów skryptowych z raportami pochodzącymi z programu do prezentacji danych w postaci przebiegów - AsTrend. Oznacza to możliwość zadeklarowania dla aplikacji Asix.Evo raportów skryptowych, których szablon można łatwo wygenerować przy pomocy kreatora raportów, łącznie z raportami pochodzącymi z programu AsTrend. W efekcie użytkownik końcowy aplikacji (operator) otrzymuje w Menadżerze raportów gotową listę raportów zarówno skryptowych jak i astrendowych z możliwością przeliczania ich za dowolny podany przez siebie okres. Rozwiązanie takie znacznie rozszerza możliwości raportowania z poziomu aplikacji Asix.Evo. Nowości obejmują także system zabezpieczeń – m.in. wprowadzony został mechanizm pozwalający ograniczyć możliwość logowania do wybranych stanowisk tylko użytkownikom z określonych grup. Do systemu alarmów dodano opcjonalne powiadomienia automatycznie wyświetlane w postaci okienek w momencie pojawienia się alarmu. Istnieje możliwość zadeklarowania wbudowanego okna powiadomień lub własnego dowolnego okna - w tym: możliwość zdefiniowania w domenie minimalnego priorytetu alarmów wyświetlanych w oknie powiadomień, możliwość określenia stanowisk, które będą obsługiwały powiadomienia, oraz możliwość potwierdzania lub tylko ukrywania alarmów. Nowością jest również mechanizm odczytywania tekstu alarmu, w momencie jego pojawienia się. Rozwiązanie to bazuje na usłudze narratora systemu Windows. Dodatkowo, dodana akcja operatorska Speak pozwala odczytać dowolny tekst zadany przez projektanta.

Punkt ciężkości tegorocznych warsztatów przeniesiony został na świeży moduł - Asix Mobile przeznaczony do monitoringu i sterowania przy pomocy urządzeń mobilnych. Zakres możliwości funkcjonalnych tego produktu zaprezentowany został na przykładzie aplikacji klasy BMS do zdalnego sterowania instalacjami budynku jednorodzinnego. Asix Mobile umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego interfejsu służącego do wizualizacji wybranych pomiarów kontrolowanego obiektu, a także sterowania jego pracą. Sposób tworzenia i obsługi interfejsu graficznego został w maksymalnym stopniu dostosowany do użycia na urządzeniach z ekranami o niewielkich rozmiarach. Duży nacisk został położony na efektywne wykorzystanie ekranów dotykowych. Dzięki Asix Mobile użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp do danych niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Możliwe jest śledzenie bieżącej wartości pomiarów oraz przeglądanie historii ich zmian. W razie konieczności można wpłynąć na bieg procesu poprzez wysłanie zdalnego sterowania lub nastawy. Zapewniona jest także kontrola stanu alarmów łącznie z funkcją potwierdzania ich odczytu. Wykład na temat modułu Asix Mobile poprowadził uczestników szkolenia poprzez poszczególne etapy projektowania aplikacji mobilnej, począwszy od szczegółowego omówienia struktury aplikacji po zasymulowanie pracy aplikacji sterującej budynkiem (zdalne gaszenie świateł, zasuwanie rolet, kontrola obiektu poprzez system kamer itd.).

Finalną prezentacją warsztatów było omówienie nowego dodatku Asix Excel. Moduł ten jest dodatkiem do programu Microsoft Excel, umożliwiającym typowemu użytkownikowi programu Excel korzystanie z danych procesowych bieżących i historycznych aplikacji Asix.Evo w sposób prosty i intuicyjny. Dodatek instalowany jest automatycznie w trakcie instalacji pakietu Asix 8.1.5. Interfejs programu MS Excel zostaje wówczas rozbudowany o nowe specjalizowane funkcje umożliwiające dostęp do danych aplikacji Asix i tabelę wyświetlającą te dane w arkuszu. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników możliwy jest również dostęp do danych przy użyciu skryptów, bazujących na specjalnie przygotowanym do tego celu obiekcie i funkcjach VB.

Warsztaty zakończone zostały wspólnym obiadem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłorocznych warsztatach Integratorów Pakietu Asix.

Materiały szkoleniowe tegorocznych warsztatów dostępne są w dziale IPA, dedykowanym naszym integratorom.