Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
 • 2017-05-26

Podsumowanie Warsztatów Asix 2017

Warsztaty Asix 2017 to już 15 edycja cyklu szkoleniowego skierowanego do autoryzowanych integratorów pakietu Asix. Dbając o dostarczanie Państwu kompleksowych informacji pomocnych do projektowania i wdrażania systemów SCADA / HMI / MES, oferujemy na takich szkoleniach nie tylko prezentację nowości w systemie Asix, ale również możliwość swobodnej wymiany doświadczeń pomiędzy programistami i użytkownikami w zakresie funkcjonowania systemu. Dzięki temu, od lat warsztaty te są inspiracją do dalszego rozwoju Asixa.

W tym roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli firm integratorskich w terminie 18 - 19 maja w Hotelu ibis Styles Gniezno Stare Miasto. W warsztatach wzięło udział około 100 osób z całej Polski.

Czwartek

W pierwszym dniu, tradycyjnie już, odbyło się spotkanie integracyjne – tym razem w ramach zwiedzania Ostrowa Lednickiego - grodu leżącego między Gnieznem a Poznaniem na największej z wysp jeziora Lednickiego, a następnie Gniezna.

Panel szkoleniowy, który odbył się tego dnia po powrocie z wycieczki, rozpoczęła prezentacja nowego podejścia do kompleksowych rozwiązań SCADA – studium przypadku na przykładzie dużego przedsięwzięcia zrealizowanego przez firmę ASKOM na obiekcie wchodzącym w skład międzynarodowej korporacji. Zadanie to dotyczyło kompleksowej wymiany systemów SCADA w ramach całego zakładu. Prace objęły kilkanaście istniejących odizolowanych od siebie aplikacji, w miejsce których utworzono jeden spójny system, który objął: 34 terminale operatorskie, 40 kanałów komunikacyjnych ze sterownikami, dziesiątki terminali WWW, 14 aplikacji i 65 000 zmiennych procesowych. Efekt synergii działów IT i automatyków przyniósł nadspodziewane korzyści:

 • Podniesienie niezawodności aplikacji
 • Integracja w ramach wspólnego środowiska o ujednoliconym wyglądzie na ekranie Full HD
 • Udostępnienie w przeglądarce internetowej 
 • Dostosowanie do pracy w międzynarodowej korporacji
 • Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
 • Wsparcie służb IT i utrzymania ruchu (RU) w zakresie diagnostyki i zarządzania systemem
 • Ułatwienie prac serwisowych i rozwojowych

Korzyści są istotne i sprawdziły się w praktyce. Dlatego podobne rozwiązania chcielibyśmy promować w przyszłości i wspierać je w ramach rozwoju systemu Asix.

(Więcej na temat omawianego rozwiązania można przeczytać w artykułach umieszczonych na naszej stronie www.asix.com.pl:

Pozostałą część szkoleniową tego dnia wypełnił punkt „ASKOM do dyspozycji Integratorów” – pozwalający na indywidualną dyskusję uczestników panelu z wszystkimi projektantami, będącymi współtwórcami oprogramowania Asix oraz menadżerami pakietu Asix.

Podczas uroczystej kolacji, zamykającej pierwszy dzień warsztatów, odbyło się uroczyste uhonorowanie nagrodami wyróżniających się firm integratorskich w 4 kategoriach: 

 • osiągnięcie najwyższej sprzedaży licencji Asix w roku 2016 – nagrodę otrzymała firma RNT Sp. z o.o.
 • osiągnięcie najwyższej sprzedaży licencji ASIX w roku 2016 (II miejsce) – nagrodę otrzymała firma Procom System S.A.
 • długoletni wkład we wdrażaniu systemów Asix – nagrodę otrzymała firma Tewes-Bis Sp. z o.o.
 • najlepszą notę aplikacyjną – nagrodę otrzymała firma Efekt-Automatyka Sp. z o.o.

Piątek

Drugi dzień warsztatów wypełniły prezentacje nowości funkcjonalnych systemu Asix wprowadzone w ciągu ostatniego roku oraz planowane istotne zmiany w programie Integratorów Pakietu Asix.

Poniżej wybrane nowości pakietu Asix zaprezentowane na piątkowym panelu szkoleniowym.

Wersja 9 wprowadziła możliwość projektowania diagramów mapowych GIS, co otwiera Asixa na nowego typu systemy określane pojęciem „GeoSCADA”, dedykowane obiektom przemysłowych o mocno rozproszonej strukturze geograficznej. Zadaniem diagramów mapowych GIS jest wyświetlanie elementów na tle map geograficznych. Mapy pochodzą z serwisu OpenStreetMap i mogą być pobierane online z Internetu lub offline z lokalnego bufora uprzednio przygotowanego przez projektanta aplikacji. Na diagramach GIS mogą być nanoszone elementy wizualizacyjne w postaci: znaczników, linii (łamanych), obszarów, tekstów lub obrazków. W tego typu diagramach nacisk położono na warstwową organizację nanoszonych elementów. Zarówno projektant aplikacji jak i jej użytkownik (operator) mogą swobodnie kontrolować widoczność wybranych warstw diagramu. Istnieje również możliwość automatycznego wypełniania warstw elementami na podstawie danych geograficznych pozyskiwanych z baz MS SQL i plików Shapefile.

Uproszczony został system obsługi danych o dużych częstościach odświeżania poprzez wprowadzenie standardowego cyklu odświeżania o rozdzielczości milisekundowej bezpośrednio do modułu komunikacyjnego Asmen. Automatycznie powoduje to, że szybkie odświeżanie będzie dostępne dla wszystkich drajwerów komunikacyjnych (aktualnie szybkie odświeżanie obsługiwane jest przez 76 drajwerów i wciąż dodawane jest do kolejnych drajwerów). Nowy typ archiwum, pozwalający na rejestrację gęsto próbkowanych zmiennych, zostanie udostępniony w przyszłej wersji pakietu.

Pojawił się dodatkowy obiekt wizualizacyjny Tabela Alarmów SQL. Obiekt umożliwia wyświetlenie danych alarmowych z bazy SQL bezpośrednio na diagramie aplikacji. Wykorzystanie archiwum SQL jako źródła danych dla wizualizacji pozwala na: skrócenie okresu przechowania alarmów w archiwum podręcznym, co ogólnie poprawia wydajność systemu w przypadku dużej liczby zdarzeń, oraz szybki dostęp do alarmów na rzadko używanych stanowiskach terminalowych - alarmy są dostępne natychmiast, bez konieczności oczekiwania na synchronizację archiwum podręcznego.

W ostatnich czasach coraz większy nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo systemów, w szczególności w przypadku aplikacji przeglądarkowych. Istotnym elementem zapewnienia tego bezpieczeństwa jest odporna na próby podsłuchu i modyfikacji transmisja danych. Asix w warstwie komunikacyjnej stosuje prywatne, nieopublikowane protokoły binarne połączone z kompresją danych. Wszystkie te elementy powodują, że już w poprzednich wersjach interpretacja przesyłanych informacji była bardzo trudna. W nowym pakiecie wprowadzone zostało dodatkowo szyfrowanie przesyłanych pakietów danych. Pozwoli to na zapewnienie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa aplikacji Asix.

Wychodząc naprzeciw rozwojowi technologii komunikacyjnej, Asix od wersji 9 wyposażony został w możliwość komunikacji według standardu OPC UA. Asix może zarówno pobierać dane z urządzeń i systemów posiadających serwer OPC UA (nowy drajwer OPC UA), jak i udostępniać dane zewnętrznym systemom nadrzędnym poprzez swój serwer OPC UA (nowy serwer dodany do modułu AsixConnect).

Listę drajwerów komunikacyjnych zasiliły nowe pozycje, umożliwiajace komuniakcję ze sterownikami Siemens S7-1500 oraz S7-1200, modułami E94AYCEN firmy Lenze Drive Systems GmbH oraz koncentratorami LB-480 firmy LAB-EL.

Nowe zasady współpracy w ramach umowy Integratorów Pakietu Asix, zasygnalizowane na warsztatach, zostaną oficjalnie ogłoszone naszym Partnerom wkrótce.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Integratorom za udział w tegorocznym spotkaniu i zapraszamy na przyszłoroczne warsztaty.

Materiały szkoleniowe tegorocznych warsztatów dostępne są w dziale IPA, po zalogowaniu.