Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
 • 2017-12-04

Nowa wersja pakietu Asix.Evo: 9.1.1

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 listopada 2017 r. do sprzedaży wprowadzona została nowa wersja pakietu Asix.Evo: 9.1.1.

Wersja ta zawiera nowe funkcje i poprawki oraz ulepszone funkcjonalności wprowadzone uprzednio do wersji 9.1.0 - dystrybuowanej w kanale programu partnerskiego:

Pełna, ulepszona wersja archiwum subsekundowego

Aspad 9, który znalazł się w pakiecie od wersji Asix 9.1, został zmieniony tak, aby mógł przetworzyć wszystkie dane modułu danych bieżących z pełną dokładnością czasu, nawet do 100 nanosekund. Może także rejestrować dane z taką rozdzielczością, czyli teoretycznie co 100 nanosekund. W praktyce ograniczeniem jest dopuszczalna częstotliwość odświeżania źródła danych, przepustowość łącza i możliwości modułu danych bieżących, czyli maksymalnie do 10 próbek na sekundę.

Nie każdy rodzaj archiwum może rejestrować dane z taką częstotliwością. W archiwach standardowych pozostaje ograniczenie do jednej próbki na sekundę. Archiwum B umożliwia teraz zapis z dokładnością do 1/300 sekundy, przy czym ze względu na duży rozmiar rekordów, nie zaleca się stosowania częstego próbkowania dla tego typu archiwum dla zmiennych przechowywanych w dłuższych okresach czasu.

W związku z powyższymi ograniczeniami został opracowany zupełnie nowy rodzaj archiwizacji – Archiwum X. To archiwum, zapisywane w bazie danych SQL, jest poddawane kompresji danych i umożliwia przechowywanie czasu z zadaną precyzją, maksymalnie do 100 nanosekund. Dane mogą być archiwizowane zgodnie z tempem odświeżania wartości przez moduł danych bieżących Asmen, czyli z minimalnym okresem 100 milisekund.

Parametryzacja archiwizacji zmienia się nieznacznie, przy czym:

 • Architekt daje dodatkowo możliwość zadeklarowania Archiwum X i umożliwia od razu utworzenie bazy danych na serwerze SQL, jeżeli użyjemy konta o wystarczających uprawnieniach;
 • w bazie zmiennych można teraz zadeklarować typ archiwizacji X;
 • w parametrach archiwizacji można zadać częstotliwość i precyzję rejestracji poniżej sekundy, podając po kropce część ułamkową sekund;
 • nie dopuszcza się parametryzacji zmiennych w archiwum X, bez określenia większej od zera precyzji rejestracji wartości zmiennej;
 • domyślna wartość precyzji znacznika czasu, gdy pominięto ten parametr zmiennej, dla archiwum D, M, Y, H i B wynosi 1 sekundę, a dla archiwum X jest równa okresowi rejestracji zmiennej;
 • wartość precyzji znacznika czasu, gdy podano zero w parametrach zmiennej, dla archiwum D, M, Y i H wynosi 1 sekundę, dla B 100 milisekund, a dla archiwum X – 100 nanosekund.

UWAGA:
Archiwum X jest dostępne w Asix.Evo, ale nie jest planowane jego udostępnienie w wersji klasycznej, z wyjątkiem AsTrend i Asix Connect.

Obiekt "Wykres danych"

Nowy obiekt "Wykres danych" pozwala na umieszczanie na diagramach aplikacyjnych grafiki prezentacyjnej, służącej do przedstawienia różnego rodzaju danych zorganizowanych w zbiory (tablice, tabele bazodanowe). Dane te nie muszą być uzależnione od czasu (w odróżnieniu od standardowych wykresów).

Przykładowe wykresy danych:

 

 


Cechy obiektu „Wykres danych”:

 • Dane dostarczane wprost ze zmiennych (funkcja ToTable(..)) lub za pomocą skryptów (nowy mechanizm AppData).
 • Style serii: punktowy, liniowy, liniowy gładki, liniowy schodkowy, słupkowy pionowy, słupkowy poziomy, obszarowy, obszarowy schodkowy, kołowy, pierścieniowy, Gantt’a.
 • Dziedzina: czasu, liczbowa lub etykiety.
 • Możliwość oznaczenia linii lub obszarów limitów.
 • Łączenie serii w stosy (słupkowe, obszarowe).
 • Interaktywne serie umożliwiające np. drążenie danych (zdarzenie kliknięcia w serię oraz nowa funkcja EventContext(..)).

Serwer REST

Do pakietu AsixConnect dodano serwer REST danych procesowych aplikacji Asix.Evo.

REST (akronim od REpresentational State Transfer) to styl projektowania architektury oprogramowania dla aplikacja sieci Web, jak również aplikacji desktop czy serwerowych.

Serwer REST udostępnia adresy URL, które są pewnego rodzaju identyfikatorami. Na te adresy są wysyłane zapytania. Wraz z niektórymi zapytaniami wysłane są też parametry lub dane w formacie JSON. To co powinien zrobić serwer, jest określone przez użytą metodę protokołu http. Np. GET pobiera element, PUT modyfikuje go itd. Odpowiedź na zapytanie jest zwracana w formacie JSON.

Dzięki takim zaletom jak skalowalność, prostota i wydajność REST jest używany przez największe usługi w sieci Web takie jak Amazon, Yahoo czy Twitter.

Drajwer do modułów I/O serii Wise firmy Advantech

Zestaw drajwerów komunikacyjnych pakietu Asix wzbogacony został o drajwer Advantech Wise służący do wymiany danych pomiędzy systemem Asix i modułami serii WISE produkowanymi przez firmę Advantech. Komunikacja jest realizowana przy pomocy łącza Ethernet z użyciem protokołu HTTP/REST.

Inne zmiany:

 • Dodano nowy dodatek do programu Excel: Asix VarDef Excel, wspomagający edycję bazy definicji zmiennych. Dodatek ten zastąpił Asix Architekt Plugin i dedykowany jest arkuszowi kalkulacyjnemu od wersji MS Excel 2007, 32- i 64-bitowemu. Daje on możliwość edytowania atrybutów definicji zmiennych przy użyciu tych samych edytorów, które dostępne są w przypadku edycji definicji zmiennych w bazie tworzonej w trybie Edytora - czyli bezpośrednio w programie Architekt.
 • AsixEvo.exe:
  • Mechanizm AppData – nowa funkcja AppData(..) i akcja SetAppData(..) oraz interfejs w skryptach (GetAppData(..), SetAppData(…), RemoveAppData(..)) – służy między innymi do wymiany danych pomiędzy skryptami oraz do dostarczania danych obiektowi „Wykres danych” lub „Tabela danych”.
  • Nowa funkcja ToTable(..) – pozwala zbudować tablicę z dowolnych wartości (np. stałych lub wartości bieżących zmiennych procesowych), którą można następnie przekazać obiektowi „Wykres danych” do wyświetlenia serii.
  • Trójkątny wykres „Strażnika Mocy”.

   

  • Nowy sposób publikowania aplikacji niewymagający zgodności z IIS 6.
  • Dla obiektu „Wykres” - dodano styl serii obszarowy schodkowy, który oprócz typowych zastosowań umożliwia wyświetlanie przebiegów dwustanowych z danych archiwalnych (np. praca/postój).

   

  • Nowy program pomocniczy - Konfigurator usługi licencyjnej AsixServicesSettings.exe - umożliwia ustawienie adresu klucza sieciowego, adresów WWW zarezerwowanych oraz poziomu diagnostyki.
  • Dla obiektu „Tabela danych” - dodano obsługę danych aplikacyjnych AppData w postaci DataTable oraz do paneli okna dodano właściwość "Widoczny przy starcie".
  • Dodano akcje ShowPanel(..), HidePanel(..) i SwitchPanel(..), które umożliwiają sterowanie widzialnością Paneli w czasie działania aplikacji (w trybie operatorskim).
  • Nowa funkcja Sequence(first, last, step) - zwraca tablicę sekwencji liczb lub czasów (np. na potrzeby serii obiektu „Wykres danych”).
  • Nowa Funkcja ObjectContext(data) - zwraca informacje o kontekście; zapewnia obsługę danych: ObjectName, DiagramName, PanelName, WindowName.
  • Nowa funkcja VarName(alias) - zwraca nazwę zmiennej o danej wartości atrybutu nazwy zastępczej (alias); dodatkowo, w ustawieniach globalnych dodano możliwość zdefiniowania atrybutu zastępczego nazwy zmiennych (np. KKS, AKPIA).
  • Możliwość tworzenia skryptów składających się z kilku plików źródłowych.