Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Baza definicji zmiennych procesowych - VarDef

Dane wymieniane ze sterownikami są krwioobiegiem aplikacji - bez nich system SCADA jest martwym zbiorem obrazków. Wbudowane w Architekta narzędzia edycji i generowania bazy zmiennych dają duże możliwości łatwej edycji bazy lub jej generowania z zewnętrznych źródeł (nawet bezpośrednio z programu sterowników - na początek, z platformy oprogramowania CoDeSys; ta funkcjonalność - rodem z systemów DCS - stanie się w miarę czasu dostępna dla najbardziej popularnych systemów PLC). Unikatowa koncepcja powiązanych ze sobą funkcjonalnie zmiennych i ich atrybutów pozwala na automatyzowanie prac parametryzacyjnych warstwy wizualizacyjnej. Zwiększa to produktywność projektanta, minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki i ułatwia konserwację całej aplikacji.

Definicje zmiennych (VarDef), poza obowiązkowymi elementami jak: nazwa zmiennej, jednostka, adres zmiennej w sterowniku, zakres zmienności, progi ostrzegawcze i alarmowe, mogą zawierać dowolnie konfigurowane przez projektanta systemu informacje dodatkowe (np.: alias(y) nazwy, nr zacisku na listwie krosowej, format wyświetlania liczby, itp.). Te dodatkowe dane, wyświetlane operatorowi, uzupełniają informację o pomiarach, ułatwiają serwisowanie instalacji, skracają czas dostępu do informacji zawartej dotychczas w papierowej dokumentacji.

  • Baza VarDef jest jedynym repozytorium, gdzie przechowuje się definicję zmiennych należących do aplikacji. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany jakiegokolwiek atrybutu zmiennej wystarczy zmienić jej opis w bazie VarDef.
  • Wszystkie dynamiczne obiekty wizualizacyjne aplikacji Asix konfigurują się automatycznie w oparciu o atrybuty zmiennej przejęte z bazy VarDef.
  • Baza VarDef może być modyfikowana on-line, bez wstrzymywania działania aplikacji; zakres dopuszczalnych modyfikacji obejmuje dodanie/usunięcie zmiennych do/z bazy, dołączenie lub wykluczenie zmiennej z procesu archiwizacji, zmianę wartości atrybutów zmiennych.
  • Baza VarDef jest podstawą działania obiektu „Okno wyboru zmiennej”, które stanowi jedyny i zunifikowany mechanizm, poprzez który użytkownik aplikacji przegląda zawartość bazy definicji zmiennych i interaktywnie definiuje zestawy zmiennych prezentowane tabelarycznie lub graficznie - tak w środowisku Asix jak i w przeglądarce internetowej.

Począwszy od wersji 5 systemu Asix, VarDef może być definiowana w formacie bazy MS SQL lub Jet (MS Access). Użycie formatu MS SQL pozwala na utworzenie centralnej bazy zmiennych, odczytywanej przez wszystkie stacje robocze z jednej lokalizacji, która gwarantuje pełną integralność informacji o zmiennych procesowych w systemie.

Opierając się o zdefiniowane w Architekcie zmienne, kanały komunikacyjne i archiwa można zaprojektować w dalszych krokach graficzną warstwę aplikacji.

Podgląd bazy definicji zmiennych w oknie programu AsixEvo.exe
Podgląd bazy definicji...
Definicje zmiennych w arkuszu Excel
Definicje zmiennych w...