Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Raporty ruchowe i raporty zaawansowane AsRaport

Raportowanie przebiegu procesów i produkcji jest wymogiem stawianym przed każdym systemem nadzoru komputerowego. Minimum wymagań to raporty ruchowe - zazwyczaj ich repertuar jest ograniczony do tabelarycznych zestawień wartości średnich, chwilowych lub wybranych agregatów. Ale coraz powszechniejsze jest oczekiwanie, że system zapewni także raporty zaawansowane wykorzystywane przez kadrę zarządzającą, która wymaga zestawień syntetycznych, łączących dane z różnych aplikacji działających w przedsiębiorstwie, zawierających pogłębioną analizę danych, wzbogaconą o dane przetworzone statystycznie. Raporty powinny zapewniać możliwość eksplorowania informacji, tj. uzyskiwania coraz bardziej uszczegółowionego obrazu sytuacji. Kadra wymaga też innego dostępu do raportów: szybko, sprawnie i w każdej chwili - tu z pomocą przychodzi możliwość publikacji raportów w sieci lokalnej lub Internecie i dostępu przez przeglądarkę stron www. W wielu przypadkach istotna staje się możliwość tworzenia raportów ad-hoc. Asix spełnia te wymagania w całej rozciągłości, w stopniu przekraczającym typowe rozwiązania, bowiem w pakiecie jest dostępnych klika metod tworzenia raportów. 

W każdej licencji Asix dostępne są pod szyldem AsRaport narzędzia do projektowania i generowania raportów w oparciu o Microsoft® SQL Server™ Reporting Services. Z punktu widzenia użytkownika oznacza to możliwość swobodnego konstruowania raportów, ich modyfikowania, przeglądania i wykonywania w środowisku Asix. Podkreślamy fakt, że użytkownik aplikacji nie jest ograniczony do wykonywania raportów zaprojektowanych a priori, ale ma pełne możliwości tworzenia nowych raportów w zależności od swoich potrzeb. AsRaport z racji oparcia o Microsoft® SQL Server™ Reporting Services daje możliwość kreowania raportów dostarczających pogłębioną analizę danych obiektowych, pozwalających optymalizować parametry procesów, planować remonty etc.

Raporty mogą być generowane automatycznie w oparciu o terminarz czasowy lub na życzenie, przy czym użytkownik może określić najdogodniejszy dla niego format publikacji wyników (PDF, DOC, XLS, HTML, inne). Jeżeli zachodzi taka konieczność, raport może być autoryzowany przez użytkownika poziomu nadzoru przed oficjalnym opublikowaniem dla ogółu adresatów. W  kontekście ochrony informacji istotne jest też to, że można kontrolować uprawnienia użytkownika w dostępie do poszczególnych rodzajów raportów.         

Ponieważ arkusz kalkulacyjny MS Excel jest bardzo popularnym narzędziem inżyniera, trudno sobie wyobrazić system SCADA, który nie współpracuje z nim w sposób prosty i naturalny. Z tego względu przygotowano również szablony do szybkiego tworzenia raportów z danych archiwalnych oraz umożliwiające natychmiastowy dostęp do danych bieżących - wystarczy kilka kliknięć myszką, by dane pojawiły się w arkuszu. Pozostaje jedynie wybór zmiennych oraz okresu raportowania - i raport jest gotowy.             

Program AsTrend - wyświetlania i przeglądania przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych (który od tej strony przedstawimy w dalszej części broszury) został wyposażony w funkcję tworzenia ad-hoc raportów tabelarycznych dla różnych okresów czasu (zmiana, doba, miesiąc, kwartał, rok, dowolny okres) i odpowiadających im domyślnym przedziałom czasowym (godzina, dzień, miesiąc). To nie pomyłka - łatwość tworzenia raportów w AsTrend, skądinąd module dla graficznej analizy danych, przekona każdego użytkownika. Po wyborze zmiennych z okna podpowiedzi wystarczy wybrać raportowane  wartości w postaci jednego  z proponowanych agregatów. Dostępne są m.in. agregaty typu wartość minimalna/maksymalna, wartość początkowa/końcowa, przyrost w przedziale, średnia, całka.  Możliwe jest też utworzenie raportu dla zmiennych wyliczanych w oparciu o archiwizowane przebiegi. Dla każdego raportu można swobodnie określić nagłówek i podsumowanie raportu (do pięciu wierszy) a gotowe raporty można drukować i eksportować do plików PDF.                 

W zestawie narzędzi raportowych Asix oferuje także system raportów skryptowych tj. możliwości generowania raportów przy pomocy skryptów (VB lub C#), który przeznaczony jest dla prostszych aplikacji, o mniejszych wymaganiach względem postaci i sposobów dystrybucji raportów. Raporty skryptowe nie wymagają instalacji żadnego dodatkowego specjalistycznego oprogramowania, poza programem przeglądarki dokumentów PDF. Dla osób posiadających zaledwie elementarną znajomość skryptów Asix udostępnia wyspecjalizowaną bibliotekę wspierającą skryptowe tworzenie raportów.  

Rys. Raport w Excel - przykład
Rys. Raport w Excel -...
Rys. Raport zaawansowany AsRaport
Rys. Raport zaawansowany...