Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Receptury i archiwizacja zdarzeniowa danych AsBase

W standardowym pakiecie Asix dostarczane jest specjalizowane narzędzie obsługi bazy danych - AsBase, które współpracując z serwerem Microsoft SQL Server (także w bezpłatnej wersji Express) pozwala na łatwe aplikowanie receptur, tak w trybie ręcznym jak i automatycznym. Receptury są obsługiwane z użyciem standardowych akcji i obiektów wizualizacyjnych, co sprawia, że operator nie musi uczyć się nowych metod sterowania ani skomplikowanego interfejsu narzędzi bazodanowych - wszystko dla niego jest tak proste jak na przykład sterowanie zwykłymi napędami - również tworzenie i modyfikowanie receptur (jeśli projektant zadbał o taką możliwość). 

Poza obsługą receptur AsBase oferuje usługę rejestracji w trybie ręcznym lub automatycznym predefiniowanych rekordów danych, zawierających wybrane parametry procesu technologicznego, związane z konkretnym wyrobem lub partią przez unikatowy identyfikator. Umożliwia to realizację funkcji śledzenia przepływu produkcji i tworzenie dokumentacji produkcyjnej pojedynczych produktów lub ich partii. Taka historia produktu często jest wymagana ze względów formalnych dla zapewnienia identyfikowalności produktów i ich jakości, a także jest często podstawą analizy na poziomie zarządzania produkcją. Począwszy od wersji 7 moduł AsBase obsługuje relacje w bazie danych. 

Zgromadzone dane mogą być przeglądane na diagramach synoptycznych lub w postaci tabelarycznej. Możliwe jest też wyświetlanie danych w postaci wykresów, korzystając z programu AsTrend. Wykresy mogą uwzględniać skalę czasu lub stosować równomierne rozmieszczenie punktów (jeżeli czas zdarzeń nie jest istotny, a ważne są tylko kolejne zarejestrowane pomiary).

Zarejestrowane dane mogą służyć także do wyszukiwania danych archiwalnych. Mechanizm wyszukiwania w module AsTrend umożliwia po wybraniu wymaganego rekordu w mig odnalezienie skojarzonego z nim zapisu w archiwum Aspada i wykreślenie krzywych na ekranie. Dostaje się w ten sposób potężne narzędzie analizy i przeszukiwania danych archiwalnych dotyczących identyfikowanych produktów lub partii produkcyjnych. Na podstawie danych AsBase’a wygenerowanie papierowego dokumentu przebiegu zmian wielkości technologicznych związanych z tym produktem jest kwestią pojedynczych kliknięć myszką. 

Począwszy od wersji 8 AsBase ma wbudowaną pełną obsługę standardu kodowania znaków Unicode, a także mechanizm tworzenia aplikacji wielojęzycznych.