Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

System alarmów

Platforma Asix posiada wbudowany elastyczny, konfigurowalny system obsługi alarmów, który spełnia wymagania kompleksowej obsługi sytuacji awaryjnych i zdarzeń w procesie technologicznym.

System alarmów może współpracować z programem AsAlert, który służy do rozsyłania zdarzeń alarmowych na urządzenia mobilne pracowników.

Cechy systemu alarmów

    Aby zapewnić sprawne alarmowanie operatora o zaistniałych sytuacjach niebezpiecznych bądź nieprawidłowych, w Asix wprowadzono możliwość rozpoznawania alarmów na kilka sposobów, które nazywa się strategiami. Zastosowanie odpowiedniej dla danej aplikacji strategii gwarantuje rzetelność informacji o alarmach i zdarzeniach. 
    Historia alarmów jest ograniczona jedynie pojemnością dysku. 
    Informacje o alarmach mogą być wyświetlane w postaci tabelarycznej listy lub sygnalizowane bezpośrednio w wybranych miejscach diagramów synoptycznych. 
    Operator wyposażony jest w paletę narzędzi pozwalających na szybką filtrację listy alarmów według różnych kryteriów (czasu, tekstu, statusu, typu, identyfikatora). 
    Możliwe jest drukowanie alarmów z zachowaniem ustawionych kryteriów. 
    W pracy sieciowej system alarmów zapewnia synchroniczną obsługę alarmów na stanowiskach operatorskich oraz automatyczne uzupełnianie archiwum alarmów podczas restartu stanowiska. 
    W ramach pojedynczej aplikacji można tworzyć dowolną liczbę tzw. domen alarmowych – pozwalających na tworzenie niezależnych podsystemów alarmów dla różnych fragmentów instalacji. 
    Z każdym zdarzeniem alarmowym zbierany jest cały zestaw informacji dodatkowych takich jak: czasy wykrycia zdarzenia, czas i miejsce potwierdzenia alarmu, zestaw danych pomiarowych związanych ze zdarzeniem, a także notatki tekstowe dodawane przez operatora. 
    Alarmy historyczne mogą być przechowywane w bazie SQL na potrzeby systemu raportowania, analizy alarmów przy pomocy programu AsAlarm lub prezentowania zdarzeń alarmowych na wykresie programu AsTrend. 

 

 

AsAlarm - narzędzie do analizy systemu alarmów

W pakiecie Asix dostępny jest program AsAlarm, zintegrowany z platformą Asix, dostarczający narzędzi do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych przez monitorowany obiekt oraz danych na temat pracy systemu alarmów. Program jest zgodny z wytycznymi nr 191 organizacji EEMUA (The Engineering Equipment and Materials Users Association). Pozwala on prowadzić analizę systemu alarmów na dwóch płaszczyznach:

  • oceny poprawności projektu struktury systemu alarmów w konkretnej aplikacji;
  • analizy alarmów zarejestrowanych na obiekcie.

Program daje też opcję tworzenia plików konfiguracyjnych zawierających własne ustawienia użytkownika. W ramach jednego pliku możliwe jest definiowanie wielu zakładek okna programu, z których każda przechowuje własny zestaw opcji filtrowania.

Dodatkową funkcją modułu AsAlarm jest możliwość wykonywania wydruków wszystkich prezentowanych danych i ich analiz.

 

Zarządzanie informacjami alarmowymi realizowane jest przy użyciu: 
     tabeli zdarzeń historycznych, 
     wykresów przebiegów wybranych zdarzeń alarmowych, 
     narzędzi analizy dynamicznej służącej wyliczaniu różnego rodzaju statystyk dotyczących archiwum zdarzeń, 
     narzędzi analizy statycznej obrazującej strukturę bazy definicji alarmów.
 

Analiza dynamiczna umożliwia dogłębną analizę alarmów zarejestrowanych na obiekcie w aspekcie chronologii wystąpienia określonych zdarzeń, jak i statystycznej oceny, pozwalającej określić trendy w zachowaniu obiektu. Oferowane statystyki obejmują: 
     rozkład wystąpień zdarzeń (liczbowy, procentowy), 
     czas trwania zdarzeń, 
     średni czas potwierdzenia, 
     liczba alarmów zakończonych, 
     liczba alarmów potwierdzonych.
 

Analiza statystyczna pozwala na ocenę poprawności projektu struktury systemu alarmów w konkretnej aplikacji. Użytkownik otrzymuje informację o liczbie alarmów, procentowym i liczbowym rozkładzie definicji alarmów z podziałem na grupy i typy.