Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

System alarmów

System alarmów jest niezbędnym elementem aplikacji SCADA i nie mogło go zabraknąć w Asix. Aby zapewnić sprawne alarmowanie operatora o zaistniałych sytuacjach niebezpiecznych bądź nieprawidłowych, w Asix wprowadzono możliwość rozpoznawania alarmów na kilka sposobów, które nazywa się strategiami. Zastosowanie odpowiedniej dla danej aplikacji strategii gwarantuje rzetelność informacji o alarmach i wydarzeniach. Historia alarmów jest ograniczona jedynie wielkością dysku. Informacje o alarmach mogą być wyświetlane w postaci tabelarycznej listy lub sygnalizowane bezpośrednio w wybranych miejscach diagramów synoptycznych. Operator wyposażony jest w paletę narzędzi pozwalających na szybką filtrację listy według różnych kryteriów (czasu, tekstu, statusu, typu, identyfikatora). Możliwe jest również drukowanie alarmów z zachowaniem ustawionych kryteriów, co ułatwia szybką analizę stanów nienormalnych pracy obiektu. 

W pracy sieciowej - w przypadku wielu stanowisk operatorskich - system alarmów charakteryzuje się dodatkowo poniższymi cechami: 

 • synchroniczną obsługą alarmów na stacjach operatorskich połączonych sieciowo;
 • automatycznym uzupełnianiem archiwum alarmów podczas restartu stanowiska.

W ramach pojedynczej aplikacji można tworzyć dowolną liczbę tzw. domen alarmowych - pozwalających na tworzenie niezależnych podsystemów alarmów dla różnych fragmentów instalacji. 

Z każdym zdarzeniem alarmowym zbierany jest cały zestaw informacji dodatkowych takich jak: czasy wykrycia zdarzenia, czas i miejsce potwierdzenia alarmu, zestaw danych pomiarowych związanych ze zdarzeniem, a także notatki tekstowe dodawane przez operatora.

W zestawie narzędzi do analizy stanu procesu na podstawie sygnałów alarmowych znajduje się też program AsAlarm. To moduł zintegrowany z pakietem Asix, dostarczający narzędzi do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych przez monitorowany obiekt oraz danych na temat pracy systemu alarmów. Program jest zgodny z wytycznymi nr 191organizacji EEMUA (The Engineering Equipment and Materials Users Association). Pozwala on prowadzić analizę systemu alarmów w dwóch płaszczyznach:

Statycznej: pod kątem oceny poprawności projektu struktury systemu alarmów w konkretnej aplikacji; program wylicza wskaźniki pozwalające ocenić, czy system został zaprojektowany zgodnie z praktykowanymi uniwersalnymi zasadami i uwzględnia np. możliwości percepcji operatora; 

Dynamicznej: w celu dogłębnej analizy alarmów zarejestrowanych na obiekcie; w tym zakresie AsAlarm stanowi podstawowe narzędzie pracy dla służb kontroli eksploatacji i utrzymania ruchu, zarówno w aspekcie analizy chronologii wystąpienia określonych zdarzeń jak i statystycznej oceny, pozwalającej określić trendy w zachowaniu obiektu. Można w nim zobrazować: 

 • rozkład wystąpień zdarzeń (liczbowy, procentowy),
 • czas trwania zdarzeń,
 • średni czas potwierdzenia,
 • liczbę alarmów zakończonych,
 • liczbę alarmów potwierdzonych,
 • wykrycie zdarzeń występujących najczęściej,
 • wykrycie zdarzeń trwających najdłużej.

Zarządzanie informacjami alarmowymi realizowane jest przy użyciu: 

 • tabeli zdarzeń historycznych,
 • wykresów przebiegów w czasie wybranych zdarzeń alarmowych,
 • części analitycznej służącej wyliczaniu różnego rodzaju statystyk.

W module AsAlarm zastosowano interfejs użytkownika wzorowany na modelu MDI (ang. Multi Document Interface), który umożliwia tworzenie wielu zakładek w obrębie głównego okna programu i tym samym znakomicie ułatwia zarządzanie wieloma eksperymentami. 

Program daje też opcję tworzenia plików konfiguracyjnych, zawierających własne ustawienia użytkownika. W ramach jednego pliku możliwe jest definiowanie wielu zakładek okna programu, z których każda przechowuje własny zestaw opcji filtrowania. Taki mechanizm umożliwia choćby zawarcie w jednym projekcie analizy alarmów za różne okresy czasu bez konieczności ponownego określania zasad filtracji.

Dodatkową funkcją modułu AsAlarm jest możliwość wykonywania wydruków wszystkich prezentowanych danych i ich analiz: tabeli alarmów, wykresów analizy statycznej i dynamicznej.

Okno alarmów historycznych
Okno alarmów...
Okno programu AsAlarm - analiza statyczna
Okno programu AsAlarm -...
Okno wyboru alarmów
Okno wyboru alarmów