Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Wszechdostępność

Aplikacja syntetyczna może być jedna, może być ich kilka, skrojonych dla zaspokojenia konkretnych potrzeb. Jednak w każdym przypadku istnieje możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby była ona dostępna na każdym komputerze działającym w sieci zakładowej - takie mechanizmy są dostępne w pakiecie Asix. Jeśli jednak to za mało, to cała funkcjonalność takiej aplikacji syntetycznej, wraz z dostępem do narzędzi analitycznych (rozbudowane raporty AsRaport, analiza alarmów w AsAlarm, wykresy w AsTrend) jak i zwykłych ekranów graficznych przedstawiających schematy technologiczne, mogą być przeniesione do środowiska przeglądarki internetowej. Oznacza to całkowite uwolnienie się od więzów wynikających z sieci zakładowej i udostępnianie aplikacji przez Internet. W przypadku takiego rozwiązania dane z aplikacji są dostępne w dowolnym miejscu na Ziemi, także w urządzeniach klasy tablet czy smartfon. 

W przypadku aplikacji Evo nie ma konieczności dokonywania jakiejkolwiek konwersji aplikacji - teraz wystarczy ją jedynie opublikować na serwerze www i już jest dostępna w sieci: z pełną kontrolą uprawnień użytkowników i możliwością wykonywania sterowań. 

Ta cecha „wszechdostępnego” Asix jest nie do przecenienia dla decydentów najwyższego szczebla. Ale trzeba mieć się na baczności: nadmiar informacji, gdy są niepomyślne, może zepsuć urlop w najpiękniejszym nawet miejscu! 

Równolegle z publikacją aplikacji w pełnej szacie graficznej istnieje opcja dostępu do danych procesowych w postaci stabelaryzowanej, bez niepotrzebnego obciążania łączy przesyłaniem treści graficznych i zbędnych danych - w przeglądarce dostępne będą w zasadzie tylko wartości zmiennych wskazanych przez użytkownika. Czasem taka okrojona informacja o procesie jest zupełnie wystarczająca.

Zawarty w pakiecie Asix Webowy Portal Informacji Procesowych (AsPortal) jest gotową do natychmiastowego użycia uniwersalną aplikacją, która pozwala przeglądać w Internecie - na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemów Microsoft, Android, iOS lub Linux - dane procesowe z dowolnej aplikacji systemu Asix w opisany wyżej sposób. Portal umożliwia przeglądanie bazy zmiennych aplikacji wraz z atrybutami, odczyt wartości bieżących poszczególnych zmiennych procesowych, wgląd w listę alarmów aktywnych i alarmów historycznych oraz prezentację historycznych wartości zmiennych procesowych w układzie tabelarycznym lub w postaci wykresów, dodatkowo z możliwością wyliczania na bieżąco zadanych agregatów. Posiłkując się oknem wyboru zmiennych użytkownik samodzielnie konfiguruje swoje zestawy i kategorie prezentowanych danych, mając możliwość zachowania tych definicji w formie tzw. projektów dla wielokrotnego użycia. Przywołanie takiego projektu jest szybkie i łatwe jak otwarcie pliku w edytorze tekstowym, a od razu daje dostęp do żądanego zakresu danych i pozwala na natychmiastowe uzyskanie wyników przeprowadzanych analiz. Informacja na kliknięcie myszką!

AsPortal
AsPortal