Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Wykresy historii pomiarów analogowych i binarnych, "krzywe na papierze" AsTrend

W dzisiejszych systemach automatyki trudno znaleźć rejestratory papierowe – zostały w większości przypadków wyparte przez cyfrową archiwizację danych. W Asix tę funkcję spełnia moduł Aspad, którego archiwa są podstawą do wyświetlania wykresów wkomponowanych w ekrany aplikacji operatora. Dla nadzoru to często zbyt słabe narzędzie analizy – tu potrzebne są zestawienia dowolnie komponowanych grup zmiennych w połączeniu z historią sygnałów binarnych i/lub alarmów. Narzędziem pogłębionej analizy danych archiwalnych jest program AsTrend. Pozwala on na wyświetlanie, przeglądanie i drukowanie przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych i służy do przygotowania swego rodzaju „raportów graficznych” pracy obiektu. AsTrend może być eksploatowany jako integralna część systemu wizualizacji lub jako samodzielny program, także w przeglądarce internetowej, z dostępem do archiwum danych na komputerze lokalnym lub zdalnie poprzez sieć. 

 Nowatorska metoda przeglądania przebiegów

Moduł AsTrend umożliwia szybkie lokalizowanie interesujących fragmentów przebiegów dzięki inteligentnej metodzie przeglądania, która komponuje przebiegi w oparciu o wartości zagregowane, wyliczane i udostępniane przez moduł archiwizacji. AsTrend automatycznie dobiera okres agregatu do horyzontu wyświetlanego wykresu, a w stosownym momencie przechodzi na rysowanie wykresów w oparciu o dane surowe. Zastosowanie agregatów pozwoliło na zoptymalizowanie mechanizmu rysowania wykresów o szerokim horyzoncie czasowym. W efekcie odrysowanie przykładowo przebiegu w horyzoncie 1 roku wartości analogowej zarejestrowanej w archiwum z rozdzielczością 1 sekundy odbywa się na typowym sprzęcie w 2-3 sekundy bez utraty informacji
o charakterze zmienności tego przebiegu. 

 Szeroki asortyment prezentowanych typów danych

Duże możliwości w zakresie analizy informacji procesowych stwarza różnorodność typów danych, które mogą być prezentowane w przebiegach czasowych. Poza wartościami pomiarów analogowych na wykresach mogą być wyświetlane:

  • stan napędów i technologii odczytany z zarchiwizowanych zmiennych statusowych;
  • zmienne wyliczane na podstawie wartości innych - do 50 zmiennych;
  • informacje o momentach zmiany stanów alarmów;
  • dane z bazy MS SQL modułu archiwizacji zdarzeniowej i receptur AsBase;
  • szybkozmienne przebiegi czasowe sygnałów zarejestrowanych przez moduł AsLogger;
  • dane odczytane z zewnętrznych źródeł: pliki CSV, XLS, bazy typu MS SQL i Access, serwery danych OPC HDA;
  • stałe.

Poruszanie się „w czasie” bardzo ułatwia szeroki zestaw predefiniowanych okresów wyświetlania danych typu: „ostatni/poprzedni/następny miesiąc”, „ostatni/poprzedni/następny dzień”, „ostatnia/poprzednia/następna godzina”. Z kolei w czytelnej prezentacji sekwencji faz realizacji procesów szczególnie przydatna jest możliwość opisu osi Y tekstowymi wartościami stanów (np.: sterylizacja, pasteryzacja, wypychanie produktu, wypychanie awaryjne, mycie).

 Wykresy dwuwymiarowe X-Y

AsTrend stwarza także możliwość prezentacji i analizy zależności pomiędzy zmiennymi przy pomocy wykresów X-Y, będących wykresem wielu zmiennych Asix (tzw. zmienne zależne) w funkcji jednej zmiennej niezależnej. Dodatkowo, dla zmiennych zależnych można zadeklarować zakres dozwolonych zmian przez dodanie wartości minimum i maksimum (również w funkcji zmiennej niezależnej!), co pozwala umiejscowić przebiegi badane w obszarze poprawnej pracy układu kontrolowanego. Możliwość kreślenia wykresów wielu zmiennych zależnych w układzie X-Y jest unikatową cechą pakietu Asix wśród wszystkich dostępnych systemów klasy SCADA! Pozwala w łatwy sposób tworzyć dokumentację badań układu w funkcji pojedynczego sygnału wymuszającego.

 Dowolne zestawianie przebiegów z różnych okresów

Możliwości oferowane przez wykresy powinny uwzględniać realizację porównań przebiegów tych samych bądź różnych zmiennych w różnych okresach czasu. Efekt taki można uzyskać w programie AsTrend stosując dodatkową oś czasu, załączaną dla jednej ze zmiennych, której przebieg jest porównywany z przebiegiem drugiej zmiennej (możliwe jest też porównywanie przebiegów tej samej zmiennej w dwóch różnych okresach czasu).

 Indywidualne skalowanie zakresów zmienności przebiegów

Analiza przebiegów różnych wielkości fizycznych na tym samym wykresie jest ułatwiona w trybie ‘Wiele osi OY’, z możliwością indywidualnego interaktywnego skalowania zakresu zmian wielkości, dzięki czemu przebiegi można swobodnie „rozsuwać” względem siebie, ułatwiając ocenę wzajemnych zależności.

 Wiele paneli wykresów

W programie można otworzyć do czterech niezależnych paneli wykresów. Każdy panel może wyświetlać wykres dowolnie wybranych przebiegów z listy wszystkich przebiegów znajdujących się w trendzie. Każdy panel może zawierać inny rodzaj osi lub nawet inny typ wykresu.

***

Wspomniane cechy uzupełniają jeszcze takie funkcje jak: intuicyjny kreator trendów; linie odczytu wartości; legenda, której układ samodzielnie definiuje/zmienia użytkownik; operacje płynnego powiększania/pomniejszania wybranego fragmentu przebiegu; wyświetlanie wartości przebiegów w postaci tablicy; eksport wartości przebiegów do plików PDF, BMP, TXT lub do arkusza kalkulacyjnego MS Excel; odczyt danych z zewnętrznych źródeł; wyświetlanie opisów wartości zmiennych jako etykiet osi wartości; przyjazne generowanie ad-hoc prostych raportów tabelarycznych dla różnych okresów czasu i wybranych agregatów zmiennych. 

AsTrend - wykres - przykład 1
AsTrend - wykres -...
AsTrend - wykres - przykład 2
AsTrend - wykres -...
AsTrend - wykres - przykład 3
AsTrend - wykres -...