Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

AsAudit

AsAudit to moduł, który zapewnia zintegrowaną obsługę uprawnień użytkowników oraz kontrolę wykonania operacji. Moduł ten realizuje poniższe funkcje:

  • Obsługa wspólnej dla wszystkich modułów systemu Asix bazy użytkowników i ich uprawnień. Oprócz uprawnień dostępnych od wersji 4 systemu Asix, dostępna jest ochrona dostępu do dowolnego pliku wchodzącego w skład aplikacji (co oznacza m.in. możliwość zablokowania użytkownikowi prawa do wywołania, a więc w efekcie do oglądania, określonych masek aplikacji) oraz indywidualna ochrona operacji sterujących dla poszczególnych zmiennych procesowych aplikacji. Wszystkie operacje związane z operacjami logowania użytkowników i prób naruszenia praw dostępu są rejestrowane w systemie.
  • Kontrola integralności plików aplikacji. Możliwe jest kontrolowanie czy baza definicji zmiennych i pliki wchodzące w skład aplikacji uległy zmianie w nieautoryzowany sposób (wprowadzone zmiany nie zostały zatwierdzone do użycia poprzez zarejestrowanie nowych wersji plików w bazie danych AsAudita). Wszystkie zdarzenia wykrycia zmian w plikach są rejestrowane.
  • Rejestracja wszystkich wykonanych operacji sterujących dla wskazanych zmiennych procesowych. Zapisywany jest moment i miejsce (komputer) wykonania operacji, kto wykonał operację, jaka wartość obowiązywała przed operacją oraz jaka wartość została zapisana.
  • Rejestracja działań operatora - można rejestrować, jakie maski, tabele zmiennych, trendy są otwierane i zamykane przez operatora na wybranych stanowiskach systemu.
  • System wprowadzania i rejestrowania notatek użytkowników aplikacji.

Funkcjonalność modułu AsAudit w zakresie kontroli integralności aplikacji oraz rejestracji historii działania systemu pozwala realizować walidację systemów zgodnie z wymaganiami FDA 21 CRF 11 / GAMP4, szczególnie ważną w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i motoryzacyjnym.

Szczegóły nt licencji AsAudit - patrz: AsAudit - licencje.