Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

Serwer .NET/OLE Automation/OPC/DDE - AsixConnect

 Pakiet AsixConnect zawiera:

  • serwery OPC, Automation, .NET i DDE udostępniające wartości bieżące zmiennych procesowych z aplikacji Asix,
  • serwery OPC HDA, Automation, .NET i OLE DB udostępniające wartości archiwalne zmiennych procesowych, 
  • serwery OPC A&E i .NET udostępniające dane o alarmach (tylko dla aplikacji wykonywanych w tzw. trybie „klasycznym”, używanym w wersjach Asix 6 i wcześniejszych) .

Każdy program środowiska Windows wyposażony w obsługę mechanizmu Automation, OPC, .NET lub DDE może współdziałać z aplikacją programu Asix za pośrednictwem serwerów pakietu AsixConnect. Taki program może być zarówno konsumentem danych z procesu jak i źródłem danych dla celów sterowania nadrzędnego lub parametryzacji. Innymi słowy tą drogą w środowisku Windows dostępne są on-line wartości bieżące zmiennych procesowych jak i ich wartości archiwalne. Przykładami produktów wyposażonych w mechanizmy wymiany danych Automation i DDE są składowe pakietu Microsoft Office - Excel, Access, Word i PowerPoint. Aplikacje stworzone przy użyciu tych produktów i pakietu AsixConnect mogą efektywnie wzbogacać komputerowe systemy nadzoru. Aplikacje te mogą służyć do analizy i prezentacji danych, badań modelowych, specjalistycznego raportowania czy tworzenia baz danych procesowych. 

AsixConnect jest integralnym elementem pakietu Asix, ale jest także dostępny, jako samodzielny produkt. Produkt ten może być stosowany na stacjach PC dołączonych do lokalnych sieci komputerowych i mających dostęp do serwerów danych wyposażonych w pakiety Asix. W tym przypadku AsixConnect udostępnia w środowisku Windows dane importowane z oddalonych stanowisk komputerowych wyposażonych w łącza ze sterownikami procesów.

wstecz