Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach

WERSJE PAKIETU

Wersja

Data

Opis zmian

11.0.1 28-10-2021

Zmiany i poprawki usprawniające działanie pakietu.

11.0.0 12-04-2021

Zmiany zwiększające ergonomię i bezpieczeństwo pracy z oprogramowaniem...  więcej

10.1.4 20-10-2020

Zmiany i poprawki usprawniające działanie pakietu.

10.1.3 29-07-2020

Zmiany i poprawki usprawniające działanie pakietu.

10.1.2 09-05-2020

Zmiany i poprawki usprawniające działanie pakietu.

10.1.1 28-11-2019

Zmiany i poprawki usprawniające działanie pakietu.

10.1.0 07-10-2019

Zmiany i poprawki usprawniające działanie pakietu. więcej

10.0.1 01-07-2019

Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu.

10.0.0 04-03-2019

Usprawnienia w funkcjonalności wersji 10 obejmują szereg zmian przyspieszających proces projektowania oraz późniejszą pracę i obsługę aplikacji … więcej

9.1.6 13-11-2018 Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu.
9.1.4 14-05-2018 Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu.
9.1.3 26-02-2018 Wersja zawiera zmiany serwisowe.
9.1.2 18-01-2018 Wersja zawiera zmiany serwisowe i ulepszony mechanizm obsługi grafiki SVG.

więcej

9.1.1 30-11-2017 Wersja zawiera zmiany serwisowe oraz ważne nowości.

więcej

9.0.5 24-05-2017 Wersja zawiera zmiany serwisowe oraz ważne nowości więcej
9.0.3 16-02-2017

Wersja wolna jest od błędu samoczynnej zmiany parametrów kanałów komunikacyjnych i archiwów. Patrz szczegóły błędu: Poważny błąd: samoczynna zmiana parametrów kanałów komunikacyjnych i archiwów.

9.0.1 07-02-2017 Wersja zawiera zmiany serwisowe oraz kilka nowości usprawniających działanie pakietu...

więcej

9.0.0 23-12-2016

Nowości: możliwość projektowania diagramów mapowych GIS, mechanizm scentralizowanej kontroli stanu pracy stanowisk, kontrola długości i złożoności hasła oraz częstotliwości jego zmiany, nowy drajwer komunikacyjny – S7Opt dla sterowników Siemens S7-1500 oraz S7-1200...

więcej

8.1.8 02-12-2016

Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu.

8.1.7 21-09-2016

Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu.

8.1.6 30-06-2016

Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu.

8.1.5 16-05-2016

Wersja zawiera nowości rozszerzające funkcjonalność pakietu oraz zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu. więcej

8.1.4 01-02-2016

Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu.

8.1.1 05-11-2015

Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu.

8.1.0 26-10-2015

Wersja ta znacząco rozszerza funkcjonalności systemu Asix dedykowane wszelkiego rodzaju urządzeniom mobilnym ... więcej

8.0.5 25-05-2015

Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu i kilka nowych funkcji. więcej

8.0.4 16-03-2015

Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu - w tym usprawnienia dla licencji Asix4WAGO.

8.0.3 09-02-2015

Zmiany serwisowe usprawniające działanie pakietu.

8.0.2 13-01-2015

Zmiany serwisowe i funkcjonalne (w tym kilka nowości) usprawniające działanie pakietu.

więcej

8.0.1 08-10-2014 Zmiany serwisowe i funkcjonalne usprawniające działanie pakietu

8.0.0

01-08-2014

Nowości: system raportów skryptowych, moduł harmonogramowania, zmiany w AsTrend, rozszerzone wsparcie dla współpracy aplikacji tworzonych w technologii Evo z programem AsBase, ulepszenia w zakresie budowy aplikacji w technologii Evo, rozszerzenie licencji Portal/Serwer WWW o jednego kolejnego klienta dostępne jest w dwóch wersjach: pełnej (@Asix4Interet+1Cal) i Lite (@Asix4InteretLite+1Cal).

więcej

7.1.8

08-07-2014

Zmiany serwisowe i funkcjonalne usprawniające działanie pakietu.

7.1.7

12-03-2014

Zmiany serwisowe i funkcjonalne usprawniające działanie pakietu.

7.1.6

12-12-2013

Zmiany serwisowe i funkcjonalne usprawniające działanie pakietu.

7.1.2

13-09-2013

Zmiany serwisowe i funkcjonalne usprawniające działanie pakietu, m.in. możliwość zdefiniowania nienadzorowanego trybu instalacji pakietu. Szczegóły w: 

Co_nowego_w_Asix.Evo_7.1.2 (868 KB)

7.1.0

05-03-2013

Szczegóły w: v. 7.1.0 (1,52 MB)

7.0.4

11-10-2012

Zmiany serwisowe (eliminacja błędów) usprawniające funkcjonowanie systemu Asix w wersji klasycznej.

7.0.1 21-05-2012

Całkowicie nowa generacja pakietu obejmująca: nowy system wizualizacji stanu procesu, nową technologię aplikacji internetowych, zmodernizowany system obsługi alarmów, obsługę UNICODE, i inne... Więcej: Asix.Evo7 (10,5 MB). Zmiany w stosunku do wersji 7.0.0 obejmują głównie eliminację błędów wykrytych przez użytkowników.

7.0.0 16-04-2012

Całkowicie nowa generacja pakietu obejmująca: nowy system wizualizacji stanu procesu, nową technologię aplikacji internetowych, zmodernizowany system obsługi alarmów, obsługę UNICODE, i inne... Więcej: Asix.Evo7 (10,5 MB).

6.1.1 18-01-2012

Zmiany w pakiecie obejmują głównie eliminację błędów wykrytych przez użytkowników poprzedniej wersji.

6.1.0 01-12-2011 Zmiany w pakiecie obejmują m.in.: nowe możliwości programu AsBase (receptury przeliczalne, obsługa relacji między danymi, eksport rekordu do pliku XML), modernizację programu AsTrend (nowy wygląd, nowy typ danych, kontrolowany dostęp do odczytu wartości zmiennych, ...), nowe drajwery (do wymiany danych z mikroprocesorowymi urządzeniami zabezpieczającymi typu MultiMUZ3, produkowanymi przez firmę JM-Tronik oraz do wymiany danych ze sterownikami Wago), a także nowe licencje terminalowe RDS umożliwiające uruchamianie wielu instancji aplikacji asixa na pojedynczym serwerze Windows Server 2008. Więcej: Co nowego (6,96 MB).
6.0.6 04-05-2011 Zmiany w pakiecie obejmują głównie eliminację drobnych błędów wykrytych przez użytkowników w poprzedniej wersji dystrybucyjnej 6.0.4
6.0.4 01-03-2011

Zmiany w pakiecie obejmują głównie eliminację drobnych błędów wykrytych przez użytkowników w poprzedniej wersji dystrybucyjnej 6.0.2.

6.0.2 17-11-2010 Zmiany usprawniajace funkcjonowanie systemu asix, ...

więcej

6.0.1 23-03-2010

Nowe komponenty: AsAlarm, AsRaport, nowa funkcjonalność obiektu Tabela, nowy wizerunek AsPortal, ...

Więcej w:  v. 6.0.1   (2,53 MB)

5.02.003 02-12-2009

Zmiany w pakiecie obejmują głównie eliminację błędów wykrytych przez użytkowników w poprzedniej wersji 5.02.002

więcej

5.02.002 22-04-2009

Wersja obejmuje zmiany wprowadzone do wersji 5.02.001 plus rozszerzoną funkcjonalność w działaniu drajwera M-BUS, Multimuz, poprawiony dostęp sieciowy do archiwum B w module Aspad oraz poprawioną obsługę funkcji Write w module AsScripter... 

Więcej w:

 

 v. 5.02.002   (1,54 MB)
5.02.001 10-03-2009

Optymalizacja programu Architekt, zmiany w systemie pracy alarmów, nowości w zakresie projektowania aplikacji, modernizacja programu AsTrend, drajwer CPIII dla paneli kontrolnych sprężarek MYCOM... 

Więcej w:

  v. 5.02.001   (1,33 MB)

5.01.011 08-10-2008 Zmiany w programie Aspad, AsTrend, Architekt, dodany nowy drajwer... więcej
5.01.009 08-05-2008 Eliminacja nieprawidłowości w działaniu: systemu alarmów, obiektów wielostanowych, mechanizmu odświeżania zmiennych archiwizowanych, drajwera S7_TCPIP... więcej
5.01.008 16-04-2008 AsTrend w wersji 5.1, nowe drajwery, dodatkowe opcje konfigurowania aplikacji ...więcej

5.00.002

08-10-2007

Nowy drajwer SRTP obsługujący redundancję MaxOn ...  więcej

5.00.001

10-09-2007

Poprawiona obsługa użytkowników administrator/operator w module AsTrend.

5.00.000

06-08-2007

Nowy pakiet asix 5 - nowe komponenty - Architekt - AsAudit , zaawansowana funkcjonalność , duża prostota i wygoda obsługi...

Więcej w:  v. 5.00.000   (1,94 MB)

4.04.001

01-07-2007

Pakiet asix4 - wersja 4.04.001 SP1 - zawierający nowe drajwery oraz modyfikacje i poprawki - jest to pakiet kończący wersję asix4... więcej

4.02.001

01-06-2006

Liczne opcje i narzędzia upraszczające etap projektowania aplikacji,  nowe możliwości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem aplikacji, mechanizm pozwalający na prezentowanie informacji o procesach przemysłowych w postaci raportów dostępnych w przeglądarce internetowej, możliwość przeglądania zawartości bazy danych SQL modułu AsBase na maskach aplikacji asix, nowe pozycje na liście drajwerów komunikacyjnych. Ponadto: zmiana zasad licencjonowania pakietu asix; drajwery komunikacyjne do urządzeń takich jak TALAS, MEVAS, DURAG, MACMAT, MUZ znalazły się w cenie pakietu; oprogramowanie asix może działać w jednym z trzech języków: polskim, angielskim oraz rosyjskim. ....

Więcej w:  v. 4.02.001    (351 KB)

4.02.000

19-05-2006

Pakiet wycofany ze sprzedaży... więcej

4.00.007

16-06-2005

Nowe moduły funkcjonalne: Asix4Internet, AsBase, AsAlert; możliwość tworzenia aplikacji wielojęzycznych z opcją przełączania języka operatora w trakcie pracy; nowe drajwery komunikacyjne dla sterowników: BECKHOFF, GE FANUC, LG oraz dla mierników i regulatorów: IEC 61107, MUPASZ, PMC-4000, PROTHERM. Poza tym zwiększona funkcjonalność obiektów dynamicznych... więcej