Subskrybuj RSS RSS
envelope  |  mapa serwisu  | 
en
newsletter
wprowadź swój adres e-mail w celu otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach
Zachowując wszystkie zalety znane z poprzednich wersji jak: wydajność, stabilność, zdolność do parametryzacji aplikacji on-line w oparciu o bazę zmiennych, wbudowaną obsługę redundantnych struktur sterowania czy zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji, asix4 oferuje cały szereg istotnych nowości funkcjonalnych, które obejmują:

Asix4Internet - silne wsparcie aplikacji Internetowych, w tym:
 • AsPortal - Portal Informacji Procesowych - gotowy do natychmiastowego użycia moduł umożliwiający  przeglądanie wszystkich danych procesowych w postaci tabel lub wykresów prezentowanych w przeglądarce internetowej
 • As2HTML - możliwość samodzielnego zaprojektowania z predefiniowanych obiektów aplikacji internetowej dynamicznie odwzorowującej stan procesu technologicznego w oknie przeglądarki
 • As2WWW – konwerter, który automatycznie przekształca konwencjonalną aplikację asix do formatu aplikacji internetowej wyświetlanej za pomocą przeglądarki

AsAlert – moduł automatycznego powiadamiania o alarmach z użyciem sms-ów oraz poczty e-mail ,      ułatwiający tworzenie aplikacji telemetrycznych w powiązaniu z modułem AsComm

AsBase – środowisko do dialogowego tworzenia i obsługi baz danych SQL nieocenione przy tworzeniu aplikacji z zakresu śledzenia przepływu produkcji i recepturowania

Wielojęzyczność - możliwość tworzenia aplikacji wielojęzycznych z opcją przełączania języka operatora w trakcie pracy
 
Nowe drajwery komunikacyjne:
 • Sterowniki BECKHOFF - drajwer CtTwinCAT
  Wymiana danych pomiędzy systemem asix i sterownikami firmy Beckhoff Industrie Elektronik: serii BC, CX1000,       TwinCAT PLC (sterownik na PC). Komunikacja pomiędzy systemami odbywa się poprzez Ethernet przy wykorzystaniu interfejsu ADS
 • Sterowniki GE FANUC - drajwerCtSNPX
             Protokół SNPX pozwalający na komunikację z PLC serii VersaMax i Series 90
 • Sterowniki LG - LG proprietary protocol
  Protokół pozwalający na wymianę danych pomiędzy systemem asix a sterownikami LG Industrial Systems Master-K i Glofa GM przy użyciu portu RS232 

     Mierniki i regulatory:
 • IEC 61107 - Protokół CtZxD400  do wymiany danych pomiędzy systemem asixi licznikami energii elektrycznej typu ZxD400 f-my Landys & Gyr poprzez interfejs RS‑485. 
 • MUPASZ - Protokół łącza szeregowego uniwersalnego mikroprocesorowego sterownika MUPASZ dla zabezpieczeń elektroenergetycznych - Instytut Tele i Radiotechniczny w  Warszawie
 • PMC-4000 - Protokół do wymiany danych pomiędzy systemem asix i centralą ppoż POLON 4800. Komunikacja przy pomocy łącza szeregowego w standardzie RS-232
 • PROTHERM - Protokół regulatora PROTHERM 300 DIFF firmy Process Electronic GmbH (łącze RS-422)

Zwiększona funkcjonalność obiektów dynamicznych:

  obiekty dynamiczne 64-stanowe
  obiekt wykres parametryzowany z Bazy Zmiennych
  migający obiekt obrazki
  podgląd wartości zadawanej obiektu suwak
  zmienne sygnalizujące wystąpienie alarmu w danej grupie
  przyjazne kodowanie stanów dowolnych w oknach dialogowych obiektów
 
Szczegółowy opis funkcjonalności pakietu asix4 znajduje się w folderze informacyjnym:

asix4 - broszura    (7,07 MB)